de koggen

Parkeerplaats De Koggen gaat verdwijnen

Recentelijk in NHD: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190619_99617709/spitsstroken-langs-a7-streep-door-parkeerplaats-de-koggen


Parkeerplaats De Koggen, langs de A7 ten zuidwesten van Hoorn, gaat verdwijnen. Door de aanleg van spitsstroken tussen Hoorn-Noord en de afslag Avenhorn, in beide richtingen, blijft er onvoldoende ruimte over voor deze verzorgingsplaats. Voor De Koggen sluit, zullen de parkeerplaatsen ten noorden (Broerdijk) en ten zuiden (Middelsloot) worden uitgebreid.

Dat blijkt uit het Voorkeursalternatief voor de corridorstudie Amsterdam-Hoorn, waarin maatregelen staan die tot snellere verbindingen en minder files tussen Hoorn en Amsterdam moeten leiden. Dit voorkeursalternatief, waarover Rijk en regio het eens zijn, wordt in het najaar door de minister vastgesteld. Het ontwerp van de structuurvisie waarin de maatregelen en hun effecten zijn vastgelegd ligt vanaf donderdag 20 juni ter inzage, op internet via www.bit.ly/A7hoorn.

Eerder hebben de gemeenten Hoorn en Medemblik moties aangenomen om de spitsstroken tussen Hoorn-Noord en Avenhorn te verlengen tot Purmerend, maar Rijkswaterstaat heeft in reactie daarop aangegeven dat boven Avenhorn veel verkeer rijdt dat de A7 in westelijke of oostelijke richting verlaat. Na Avenhorn neemt het aantal motorvoertuigen af. De files die hier nu nog ontstaan zullen grotendeels verleden tijd zijn als een ander plan is uitgevoerd: uitbreiding van de A7 bij Purmerend naar drie rijstroken.

In het voorkeursalternatief staat voorts dat Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en dat de A8 tussen knooppunt Zaandam en Coenplein in beide richtingen wordt uitgebreid naar vijf rijstroken.

Bij Hoorn zal de geluidwering bij de Grote Waal wellicht moeten worden aangepast als gevolg van de wijzigingen. Dan moet echter wel worden vastgesteld dat door de aanleg van spitsstroken de geluidsbelasting behoorlijk (2 decibel) zal toenemen. Bewoners van de Grote Waal strijden al langer voor een verbeterde geluidwering, maar maatregelen worden alleen getroffen als dat wettelijk noodzakelijk is.

Voor het optimaliseren van het gebruik van de Hoornse (spoor)Lijn wordt een werkgroep ingesteld. Concrete maatregelen die direct worden getroffen zijn het opheffen van de snelheidsbeperking op het bsaanvak Zaandam-Kogerveld, het verhogen van de snelheid tussen Hoorn en Enkhuizen en het plaatsen van aftellers. Dat zijn apparaten die terugtellen tot het vertrek van treinen, zodat deze stipter kunnen rijden.

Terug naar:

Verkeersoverlast
verkeer
GW
degrotewaal
Meest recente berichten