Verkeersoverlast

Verkeer

Geluidsoverlast in de Grote Waal

Enige jaren geleden werden er al stappen ondernomen om de geluidshinder in de Grote Waal te verminderen door het toenmalige Overleg Leefbaarheid Grote Waal. Dit resulteerde uiteindelijk in een houten scherm dat door de gemeente gefinancierd werd.

Zomer 2016 werd door Michiel Klaasen, Hans Warnars, Edwin Haakma, Martin Nijsen, Marleen Lenssen en Jan Schrik de Belangengroep Stop Geluidshinder A7 Grote Waal opgericht waarna wij via een motie vanuit de VVD fractie in de gemeenteraad de unanieme steun verkregen bij onze acties.
We zorgden voor nogal wat (landelijke ) media-aandacht en zijn een regelmatig overleg gestart met Rijkswaterstaat. De motie samen met onze wensen werd besproken in de 2
e Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat.
Verder zijn wij actief in de plannen voor de Corridorstudie Amsterdam Hoorn waarbij alle plannen voor deze verbinding besproken worden.
Bij de opening van de Westfrisiaweg deden wij een ludieke actie waarbij de Minister toegesproken werd door Sinterklaas, dit resulteerde in de toezegging dat verzorgingsplaats “De Koggen” gesloten zal worden. 

Ons grootste resultaat tot nu toe is het geluidseffektonderzoek dat gefinancierd is door de gemeente en waarbij het geluidsniveau van zowel A7, Venneweg, spoor- en vliegverkeer wordt gemeten. Met de resultaten hiervan willen wij bereiken dat de Minister opdracht zal geven  tot het installeren van een goede adequate geluidswering tussen A7 en Grote Waal.

Wil je onze belangengroep  volgen, wij zijn te vinden op Facebook https://www.facebook.com/groups/630972597058938/
De metingen zijn te volgen op http://www.sensornet.nl/project/hoorn

Bent u benieuwd of er binnenkort ook bij u werkzaamheden aan we weg plaats zullen vinden? Op de website van de gemeente staat een overzicht van alle werkzaamheden die binnenkort in Hoorn plaatsvinden.

https://www.hoorn.nl/werkaandeweg

 

Ik wil op de hoogte blijven over ontwikkelingen en gebeurtenissen in de Grote Waal.